poniedziałek, 17 czerwca 2013

Prawda daje nieograniczoną wolność...


"Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego,
z wyjątkiem tego, co warte jest poznania."
- Oscar Wilde -

Radość to rodzaj energii, która promieniuje z wszystkich ciał fizycznych nie wyłączając człowieka.
Właściwy odbiór tej energii rozpoczyna się od podwyższonej wrażliwości na piękno.
Gdy spróbujesz zaobserwować swoje odczucia gdy czujesz radość zorientujesz się, że odbiera się ją na tej samej częstotliwości co piękno.
Prosty przepis zatem dalej – otaczaj się tym co piękne a będziesz szczęśliwy. :)
Nie mam tu jednak na myśli pałaców ze złota, pieniędzy, kosztowności itp. bo posiadanie bardzo często oddala od tego, co chcemy rzeczywiście osiągnąć.
Otaczajmy się pięknem, które należy do tych co nie da się mieć, co to nie tylko ludzką ręką stworzone. Takim, które nie naszą, prawami natury, własnością…
To właśnie wolność takiemu pięknemu kształty nadaje. I to właśnie ją wraz z pięknem takim wchłaniamy do swego wnętrza, wdychamy wraz z życiodajnym tlenem…